onsdag 29 april 2015

Det där med integration

Inte bara en ekonomisk fråga

Hur man vänder och vrider sig så måste man förr eller senare ta ställning till integrationen. Det var länge sedan den var så aktuell som nu. Inte sedan andra världskriget har det funnits så många människor på flykt som det gör idag. På många sätt är ju världen mycket orolig idag, även om det kanske inte är krig i vår direkta närhet.

Detta ställer oss i ett vägval. Ett vägval som inte handlar om ekonomi, som många tycks tro, utan om vår gemensamma värdegrund. När vi känner oss otrygga drar vi oss lätt bakom våra murar och börjar dyrka en i många fall påhittad nationell kultur. Vi ställer åldringsvården och skolan mot invandringen.

Egentligen vet vi att vi behöver en stabil invandring till Sverige. Om vi inte tog emot människor från andra länder så skulle vår befolkningsökning stå stilla, eller gå tillbaka, vilket skulle innebära att vi i framtiden skulle vara ett land av pensionärer. Vi har också ett behov av kunskapsinvandring eftersom vi har brist på utbildade människor.

Alltså är invandringen en möjlighet om vi lär oss att hantera den, och tar hand om den på rätt sätt. Alltså löser problemen på ett konstruktivt sätt. Det visar också våra barn att vi faktiskt tror på människors lika värde och att olikheter berikar och utvecklar.

Jag är stolt över att representera ett parti som står för öppna gränser och som är berett att ta tag i problemen. Som visar på höga tankar om människan och människans förmåga.

För en sak är säker: en god värdegrund kan man inte köpa för pengar. Den kan man bara få med goda handlingar,  ett öppet sinne och en stor famn...Inga kommentarer: