fredag 18 mars 2016

Etisk politisk paradox

Lite så här

Slog mig idag att aldrig har Sverige varit mer medvetet om kulturer, människors lika värde och andra mänskliga rättigheter. Vi förbjuder kränkande ord som börjar på "n", och skolan är full av undervisning om FN och värdegrund.

Samtidigt har vi en flyktingpolitik som är den minst humana sedan kriget. Vi stänger gränserna och vill vara selektiva vilka som ska få komma in i Europa. Inget lika värde här inte.

Detta är den moderna tidens politiska paradox. Vi förbjuder TinTin-böcker samtidigt som vi bestämt visar att alla inte är välkomna.

Vad är n-ordet i jämförelse med en människas rätt att söka asyl.

I rest my case...Inga kommentarer: