lördag 26 mars 2016

Visioner

Symbolik

I veckan sitter jag på ett café i Madrid och dricker en kopp kaffe. På grund av bombdådet i Bryssel är min resa hit försenad, och ett tag funderade vi på att ställa in resan helt då det var ont om alternativa flyg. Trots allt detta, och trots att resan blev förkortad tog vi oss till Madrid.

Så då sitter man där och av en händelse studerar jag växelmynten lite noggrannare. Då ser jag att ett av euromynten har den tyska förbundsörnen på baksidan och det andra har de franska orden "Frihet, jämlikhet, broderskap". En slump? Absolut inte. Detta är symbolen för det Europa många av oss hoppas på. Visionen om det gränslösa och gemensamma i två mynt på ett café i Madrid.

För det är många som fortfarande minns att dessa två stater var bittra fiender för mindre än 100 år sedan. Nu har de gemensam valuta, tillhör samma union och är på många sätt "de goaste vänner", som vi säger i Småland. Vem kunde tro det 1916?

Just nu är det mörkt på många fronter, och många grupper gör sitt yttersta för att splittra, stänga och utesluta. Tyvärr ser man också många ledare tappa sin ideologiska ledstjärna och ge efter. Men så kommer det att vara då och då. Historien är tydlig på den punkten. Men historien visar också att starka ledare med en stark vision kan förändra till det bättre.

Jag är liberal och jag tror på människans förmåga och ett gränslöst samhälle. Kan vi få Tyskland och Frankrike att ha samma valuta, så visar vi att vi kan göra mycket annat gott. Det är min tro och min vision...

Inga kommentarer: