måndag 6 april 2015

Att skapa framtiden

Man måste tänka vidare än så här

Nyss hemkommen från New York har man en massa tankar i huvudet. Två långa flygresor gör sitt för att skapa utrymme i hålrummet mellan öronen. Man hinner också läsa en och annan artikel på hotellrummet med.

När man går i NY, som är en finansiell huvudstad, slår det en att hur tiderna än ändrar sig så ändrar vi väldigt lite i vårt ekonomiska system. Samma tankar och problem som för hundra år sedan, och så klart samma medicin för åkommorna. Men när man möter framtiden kanske man måste börja fundera på hur man vill bygga samhället. Från grunden.

I en värld där allt går snabbare krävs det ett samhälle som är flexibelt och där tiden mellan beslut och handling måste vara kortare än idag. Livstidsanställningar på heltid tillhör historien. Därför tror jag man måste ha följande tankar i bakhuvudet när man tar politiska beslut:

  • Alla kommer inte att ha ett jobb och många kommer att arbeta deltid.
  • Samhället kommer att behöva många kompetenser och olika erfarenheter.
  • När man tror man vet, kommer det att ändra sig. Man måste vara flexibel.
  • Ekonomin kommer att gå tillbaka eller vara stabilt. Allt kan inte växa hela tiden.
Med detta i bakhuvudet så kanske vi måste börja bygga ett samhälle där fler "får plats". Man måste kunna bo billigt, enkelt kunna anställa och avskeda, inse att det finns ett alternativt leverne till den hets vi har idag.

Alltså. Jag tror det land som först ställer in sin ekonomi på ett sådant sätt att den ekonomiska tillväxten inte är en förutsättning för hur allt styrs, utan skapar en ett samhälle med mer stabilitet, kommer att ha ett stort försprång gentemot andra.

Den som tänker först får oftast rätt. Så har det alltid varit...


Inga kommentarer: