söndag 13 november 2016

Nytt ledarskap

Dags för nya tider

Centerpartiet går nu ut med devisen "Nytt ledarskap för Sverige". Givetvis ligger det mycket i att man vill ha en ny regering med ett starkt inflytande från C, men man måste också kanske se det på ett mer ordagrant sett med.

Just nu upplever vi att folk, inte bara i Sverige utan i stora delar av västvärlden, är ganska trötta på det ledande etablissemanget. Till etablissemanget räknas inte bara politiker utan även media, kommentatorer, näringsliv och offentlig sektor. Man måste vara ärlig med att vi talar ofta om att t ex forskare, politiken och näringslivet måste kommunicera bättre, men väldigt sällan hur vi ska få in allmänheten i den styrande sfären. Det som mest händer är att de som förstår och kan språket lätt fördummar de som inte verkar fatta.

Här är ju både USA-valet och Brexitomröstningen tydliga exempel. "Hur kan de rösta på ett sånt idiotiskt sätt?", har man ju hört lite då och då. Istället borde man kanske fråga sig: "Vad är det VI inte har förstått?". Om jag som lärare inte får mina elever att lära sig det jag vill, kanske jag måste bli bättre på att förklara, eller bli bättre på att verkligen intressera mig för vad mina elever tänker och vad som påverkar deras lärande, inte bara se dem som obildbara.

Etablissemanget blir istället bättre på att förklara för varandra och lyssnar ännu mer på experter som egentligen inget vet, vilket inte är en bra väg att gå om man vill ha människor med sig.

Därför betyder "ett nytt ledarskap" inte bara en ny regering, det betyder också ökad tydlighet, ett mer pedagogiskt sätt att föra ut sitt budskap, men framför allt att intressera sig för människor på riktigt. Det måste vara slut med att kalla människors oro för "okunskap".

Därför tror jag att politiker som vill nå ut borde lyssna mer på t ex lågstadielärare och mindre på tankesmedjor och självutnämnda experter. Kanske kan då ett nytt, och mer äkta ledarskap, leda till att politiken får tillbaka sitt förtroende.

Kanske skulle vi då slippa vakna upp till oförutsedda valresultat. Kanske...


Inga kommentarer: