onsdag 23 november 2016

I dessa hjärtans dagar...

Vart vill de egentligen?

Läser den här artikeln i Aftonbladet, vilket får mig att fundera en hel del. Just nu är det klart att Alliansen ska lägga fram en gemensam politik till 2018 och samtidigt skapar de olika partierna sin egen politik. Bra så långt, men det finns en liten oro här.

Den blev dessutom lite mer besannad när jag hörde Annie Lööf i Rakt på för en stund sedan. Annie och Centerpartiet, som har en tydlig politik just nu, försvarar genuint Allianssamarbetet, även om just Centern har mest att förlora på den .

När sedan Moderaternas partiledare går ut och skriver en artikel som på många sätt går emot den gamla alliansens politik, så är inte min farhåga att inte Alliansen ska kunna samregera och komma överens i olika frågor, utan om alla partierna faktiskt vill ha en allians? Ja faktiskt.

Samarbete, partnerskap och överenskommelser är något man både måste stå upp för och vårda, och artikeln ovan vänder sig inte direkt till alliansvännerna. Så vad vill egentligen Anna med Moderaterna? Som väljare hade jag varit något osäker.

Antagligen vill man bara hålla flera dörrar öppna samtidigt. Ingen fel i det, men det finns alltid en risk för tvärdrag...


Inga kommentarer: