tisdag 1 november 2016

Företagande

Från mitt lilla företag

Till Centerstämman i Falun hade jag skrivit en motion som handlade om att det skulle vara lättare att anställa arbetslösa på timbasis om bara Skatteverket och Arbetsförmedlingen samordnade sina datorer, och Arbetsförmedlingen kunde gå in och vara tillfällig arbetsgivare. Motionen togs aldrig upp till debatt eller omröstning, men partistyrelsen skrev att man såg vissa delar av den som intressant.

Idag var jag nere på byn och diskuterade förtagande med en av byns småföretagande. Vi funderade kring hur samhället faktiskt skulle kunna underlätta för små nystartade företag, och därmed skapa fler arbeten. Man måste se att det faktiskt finns en synergi mellan lätt att anställa och lätt att avskeda. När man startar ett företag har man ofta inte råd att anställa någon på längre tid, och rädslan för att när man väl anställt få det svårt att avskeda den dag man eventuellt behöver skära ner, gör att man tvekar att anställa eller inte gör det alls.

Alltså måste vi ha en mer flexibel arbetsmarknad. Vad vi än tycker om det så är heltidstjänst på livstidsbasis något som tillhör historien. Med en värld som rör sig fortare och fortare måste en liten företagare kunna vara mer flexibel, och det måste arbetsmarknaden inse. Är det enkelt att både ta in och ut personel så kommer faktiskt mer arbeten att skapas.

Ändrar man detta måste man också ändra andra ändan av frågan. Ingen som går arbetslös ska förlora pengar på att arbeta, alltså om man tar t ex ett vikariat på några timmar ska man inte förlora a-kassa för resten av dagen. Alltså måste man börja se värdet av varje arbetad timme, inte varje arbetad dag.

Slutligen måste samhället bli bättre på att stötta de som startar upp en verksamhet. Starta eget-bidraget skulle kunnas användas till många fler än det gör idag och skulle verkligen kunna bli en reform som kunde pusha igång många småföretag. Skulle få fler att våga ta det där viktiga första steget. Idag används de egentligen till de som inte kan få annat jobb, inte till de som verkligen skulle kunna göra något av det.

Så mina tankar till förbättringar för näringslivet kan sammanfattas med:

  • Enkla regel och stöd från samhället (arbetsgivaravgifter och liknande)
  • Gör det enkelt att anställa på visstid
  • Se över Starta eget-bidraget
  • Gör varje timme i arbete lönsam
  • Inse att det är företagen som skapar förutsättningarna, inte regeringen och facket.
Så det är kanske läge att damma av den där motionen till nästa stämma.