torsdag 7 juli 2016

Domedagspolitik

Populistisk bild av samtiden

De senaste årtiondena har vi sett många "domedagspartier" skörda framgångar. Alltså partier som talar till människor genom att förklara vilken katastrof man lever i. Man är expert på att beskriva hur undermåligt det är, men kanske saknar raka svar på hur det ska lösas, eller vill ta ansvaret för det.

Problemet här blir ju den dagen man får den verkställande makten, alltså när man blir den som bär ansvaret och det inte finns någon annan att skylla på. Hur bra fungerar det då att bara förklara problemen?

Brexit visade ju att man inte alltid är beredd att ta tag i de segrar man får, alltså man flyr från det verkställande ansvaret. Miljöpartiets domedag var ju inte heller så farlig när man väl satt i beslutande situation.

Så fortfarande måste man hela tiden ställa sig frågan: Vilka har de bästa svaren och lösningarna?

Att rösta på dem som är bäst på att hitta problemen är kanske inte det man egentligen tänkte sig...Bildens hemsida

Inga kommentarer: