fredag 3 november 2017

Inför nomineringsstämman

Driva och utveckla

Vad är det för frågor man vill driva i regionen de närmaste åren? Frågan måste man ställa sig ifall man ska var trovärdig som kandidat i nästa val. Centerpartiet har precis släppt sin valprogram, och det är inte svårt att ställa sig bakom det. Samtidigt måste man också fundera över varför ska man just välja mig till uppdraget att vara med och ansvara för regionens utveckling?

Värdegrund och ledarskap.
Min grundtanke i det mesta jag funderar kring är värdegrunden. Jag oroar mig mycket över hur snabbt vi lägger den å t sidan så fort känslorna gör oss lite förvirrade. Människans okränkbarhet blir snabbt något vi offrar när vi tror att vi kan lösa hjärntumörer med alvedon. Får vi bara bort tiggarna, så finns inte problemet eftersom vi inte ser det. Om ingen kommer hit som flykting, så tror vi inte att någon drunknar på medelhavet längre. Som centerpartist ser jag hellre att vi försöker hitta lösningar till de verkliga problemen och inte sopar symptomen på det obekväma under mattan. Detta kräver inte bara ett nytt ledarskap, det kräver också ett nytt sorts ledarskap som talar mer med, och mindre om. Vi måste också vara mer transparenta så ingen kan säga att vi döljer eller förvanskar sanningen.

Vårdvalet
Som centerpartist vill jag att den enskilda människan ska kunna styra över sitt egna liv och kunna göra de val som påverkar livet utifrån sig själv och de problem och möjligheter man har. Därför behöver vi en nära och bra vård. Samtidigt måste man tänka att om det inte finns goda valmöjligheter, så finns det egentligen inget val att göra. Lite som att ha et julbord med bara skinka. Ja, du får välja, men du får bara välja skinka. Inte mycket till val. Därför är det väldigt viktigt att vi kan besätta våra vårdcentraler med kompetent personal som väljer att stanna kvar, och inte bara försvinner till tjänster på centrallasarett och specialiserade kliniker. Vi måste alltså göra tjänster nära medborgarna attraktiva. Då tror jag inte bara att det handlar om lön, även om det såklart är viktigt, utan också andra möjligheter. Kanske att få större frihet i sin tjänst eller kanske andra möjligheter att utvecklas i sin profession.

Kulturen och integrationsutmaningen 
Ska vi lyckas med integrationen måste vi se till att de som integreras kan språket. Då menar jag inte att man ska kunna det ok, man måste kunna det bra. Riktigt bra. Här kan kulturen bli en av nycklarna vi behöver för att lyckas. Inte bara kan den bli en brobyggare i samhället, den skulle också kunna bli en väg in i det svenska språket. Kultur i form av litteratur, teater, musik och annat är ett bra sätt att få en känsla för de finare detaljerna i vårt språk och i våra oskrivna regler. Därför bör vi satsa mer på detta i det stora arbetet vi har framför oss för att få fler att bli en naturlig del av vårt samhällsbygge.

Givetvis har tag tankar och idéer om mycket annat som jag brinner för att driva såsom kollektivtrafik, IT mm, men den diskussionen kommer jag med största anledning att återkomma till vad det lider. För detta som står här var mina tankar just den här hösten. Om ett år kanske vi står för andra utmaningar som kräver sin uppmärksamhet, och då får man visa att man kan vara flexibel med.Inga kommentarer: