lördag 7 juli 2018

ExtremväderMånga funderar nog kring klimatförändringarna i dessa dagar när vi upplever torka i landet. Nej, torkan behöver inte bero på klimatförändringarna. Vi får torka då och då, och huruvida just den här är ett resultat växthuseffekten kan man inte med säkerhet säga.

Många gånger tänker vi klimatförändring bara i termer av att det ska bli varmare, havsnivån ska höjas och torka ska uppstå, men det kan hända en massa andra saker med. Om vi höjer medeltemperaturen på jorden så betyder det att vi får in mer energi i vädersystemet. Ett system som är väldigt svårt komplext och beroende av många faktorer. Om man då för in mer energi i det här systemet så blir det lite som att gasa på med bilen, fast i vädret istället. Detta leder till kraftigare stormar, mer skyfall, kraftigare åskväder och givetvis också torka. Men alltså inte bara torka. 

Det betyder att vi kanske måste tänka nytt och tänka annorlunda. När det öser ner ska vi utnyttja det. Bygga system som gör det möjligt att magasinera vatten och se till att vi kan hantera översvämningar och skyfall. När det blir varmare perioder ska man kunna använda detta magasinerade vatten. Just nu skulle detta vara en stor tillgång.

Jag har tidigare bloggat om att vatten är en resurs vi tagit för givet allt för länge, och jag har ofta argumenterat för att vi måste ha ett samhälle som är mer förberett för olika krissituationer. En sommar som den här blir det tydligare för många vad jag menar.

Vi vet redan om de problem som kommer. Om vi kan börja nu och planera för dessa kommer vi inte att se dem som katastrofer när väl är över oss. Så fundera redan nu på vad vi gör när torkan kommer nästa gång?

Vi har svaret, men har vi handlingskraften?


Inga kommentarer: