torsdag 28 september 2017

I kommitté

På väg

Centerpartiets stämmor är en intensiv tillställning. Från åtta på morgonen till elva på kvällen i ett väldigt tempo. Det är kul och jobbigt samtidigt.

Hur en fråga behandlas är bara det sagas i sig. Först skriver man motionen, sedan behandlar partistyrelsen den, efter det behandlas den i en kommitté för att slutligen och eventuellt lyftas i plenum. Det betyder att man måste vara väldigt aktiv i den kommitté man sätts i om man vill få något att gå igenom.

Igår satt jag i den kommitté som behandlade cilvil- och kulturfrågor bland annat. Det blev en bra debatt och vi som brinner för ett utvecklat samhälle ur ett barnperspektiv och frågor som berör den enskilde människans identitet fick stora framgångar i kommittéarbetet.

I morgon ska dessa frågor upp i plenum och då ska man vara på tårna igen. Inspirerande.

För mig är detta några av Centerpartiets stora frågor. Vi ska gå i fronten för ett samhälle där alla får plats oavsett vilken identitet man tillhör eller vilken sexuell läggning man har. Samma sak gäller med frågor som värnar barnet. 

Så igår känns det som man gjorde ett bra jobb för människan. Idag fortsätter det...
Inga kommentarer: