fredag 30 juni 2017

Lärare på kontrakt?

På den kontinuitiva tiden

Just nu händer mycket i skolan, och de flesta partier tävlar om att ha den bästa skolpolitiken. Lärarlönerna går äntligen upp på ett sätt som gör yrket attraktivt, och som på sikt kanske får fler att utbilda sig till lärare och även få fler att stanna i skolan. 

Gott så långt. Men det finns ett uppkommet problem som är ett hot mot många av våra elever, och det är att många skolor byter personal med varandra i ett enormt flöde. Detta för att lärarna kan få upp sin lön med tusenlappar genom att byta kommun. På många skolenheter kan personalomsättningen vara tiotals procent eller mer. Detta betyder att många elever idag byter lärare allt för många gånger under sin skoltid.

För de flesta elever fungerar det helt ok, men för många är det katastrofalt att hela tiden skapa nya relationer och behöva anpassa sig till en nya undervisningssituationer. För att man ska få bra resultat som lärare måste man ha en relation till sina elever, och bryts den hela tiden så säger logiken att det blir svårt att ha en kvalitativ undervisning med alla dessa lärarbyten. Alltså måste en bra skola tänka in kontinuitet som en kvalitetsfaktor.

Rektorerna är ofta medvetna om detta, och även om de skulle vilja erbjuda sina lärare en högre lön, så har vi ett löneavtal som motverkar detta. Det enda sättet att kunna förhandla om sin lön är att byta kommun, och man kan inte anklaga lärare som tar den här chansen. Man vet ju inte om den återkommer.

Så, just nu har vi en skolutveckling som gynnar lärarna men inte eleverna, och i min värld är just eleverna det viktigaste i skolan. Så därför funderar jag på om det inte snart är dags att knyta nyckellärare till kontrakt. Alltså att man tar på sig att arbeta mot uppsatta mål med de elevgrupperna man har under en tid som man kommer överens om t ex 3 år. Gör man det så ska det falla ut en god bonus i form av ett lönelyft som märks, alternativt en annan förmån, den dagen då kontraktet löper ut. På det sättet kan vi skapa den kontinuitet som många av våra elever kräver.

Jag kan se debatten som kommer alv ett sånt här förslag, men är det eleverna vi arbetar för kanske det är något att ta en allvarlig funderar på.Inga kommentarer: