onsdag 19 april 2017

Det Goda Åldrandet

Livets faser måste ses med nya ögon

Sitter och läser Östra Göinge kommuns förslag till en strategi angående den äldre befolkningen kallad "Det goda åldrandet". Tycker att detta är ett dokument med stor betydelse. Eftersom vi mår och lever bättre idag, har vi en växande del av vår befolkning som är gamla nog att vara pensionärer. Det ställer nya krav på samhället, men också krav på ändrad syn på åldrandet.

Förr gick man i pension med en kropp som ofta var slutarbetad efter ett hårt arbetsliv. Många personer tog sig inte över 80-strecket och medelåldern var lägre än idag. Men nu är det nya tider. Många pensionärer är pigga, nyfikna och har samma behov av en meningsfull vardag som vilken ungdom som helst. Man vill resa, sporta och umgås, något som inte påminner mycket om bilden av en pensionär från min ungdom. 

Med etta i åtanke måste man fundera på hur man ska möta ett liv med en längre ålderdom, men också en större mängd pensionärer. För givetvis är detta fortfarande en grupp som är mer vårdberoende än andra grupper, trots det jag tidigare skrivit. Det är också en grupp där anpassade transporter är ett stort behov.

När jag läser förslaget, som det just nu arbetas med i Östra Göinge, ser jag att man verkligen tänkt till kring både problem, men också de nya förutsättningarna för de ädle. Ett bra dokument med andra ord, och väldigt framåtsyftande.

Jag hade ju själv tänkt att pensionera mig här, så det känns tryggt att kommunen reda nu tänker på dessa frågor...
Inga kommentarer: