onsdag 5 april 2017

72 timmars beredskap

Förberedd

Numera ska varje medborgare ha en 72 timmars beredskap. Det betyder att man själv ansvarar för mat, vatten och hygien i tre dagar innan man kan räkna med samhällets stöd. Jag tror inte många i det här landet har en sådan beredskap. Tänk bara om strömmen går och mobilmasten rasar vid samma storm, då blir det nog lätt panik i många områden. Men det scenariot är inte osannolikt, snarare troligt. Frågan är bara när?

Har funderat lite kring det här med den totala beredskapen. Vi talar ofta om ökade försvarsanslag och fler soldater och kanoner, men att vi hamnar i kris kommer nog inte bero på ett krig, snarare en klimatpåverkan, som storm eller översvämning, eller en cyberattack som stänger ner samhället. Då kan vi inte bara springa runt och hoppas på att någon ska hjälpa oss, utan vi måste vara förberedda. På samma sätt som vi tränar utrymning vid brand eller första hjälpen.

Vad staten måste göra har vi en ständig debatt om, och även om det finns brister så kan vi inte säga att inte frågan inte finns på agendan, men hur fungerar det i kommunerna? Har man en förberedelse för tusen personer som inte kan spola i toaletterna? Har man koll på vilka tjänliga brunnar som finns, och hur man kan använda dem? Finns det linjer för kommunikation som inte är beroende av ett fungerande nät? Hur gör man med skolor och ålderdomshem utan vatten och el?

Jag vet att de flesta kommuner har en krisplan för olyckor, översvämningar, och liknande, men har man en plan för de där medborgarna som inte brytt sig om 72 timmars beredskapen? Antagligen inte. 

För beredskap handlar inte bara om att släcka elden, det handlar lika mycket om att ta hand om de som struntat i att skaffa brandsläckare...
Inga kommentarer: