onsdag 1 mars 2017

Från årsmötet

Formalia

I måndags hade kretsen sitt årsmöte. Många gånger är ett årsmöte mest en massa formalia och en massa punkter som mest måsta "bankas av", men de kan lika gärna vara en del av ett större arbete och en fin chans att träffa många medlemmar. Den här gången tycker jag att årsmötet var givande av många orsaker.

Årets möte var vi på Glimåkra folkhögskola och allt började med mat och en liten presentation av rektorn, Stefan Svensson.

Rektorn har ordet

Därefter var det ett föredragande om trygghetsarbetet i vår del av världen, genomförd av kommunpolis Rolf Paimensalo. Detta var mycket givande. Polisen är en viktig fråga för Centerpartiet, och man behöver verkligen information från en förstahandskälla. Slutsatsen av föredraget är kort och gott att vi har mycket att arbeta med här. Frågan blev också det som fick ligga till grund för årsmötets officiella uttalande.

Kommunpolis Rolf

Vår del av polisvärlden

Efter föredraget kom själva årsmötet igång. Det blev som vanligt mycket formalia, men det som kan lyftas särskilt är ett klargörande att vi ämnar fortsätta samarbetet med, och går till val tillsammans med, femklövern i kommunen. Detta har varit bra både för oss och för kommunen, men efter allt som hänt på riksplanet var det bra att ha årsmötet bakom sig i frågan. Nu står vi starkare inför kommande valarbete. 

Frågor som lyftes av medlemmar gällde pensionärer och samarbetet med vuxenutbildningen. 

Efter val av ny styrelse var det också avtackning av de som lämnar styrelsen. Båda har varit gjort ett bra arbete och varit drivande, så de kan lämna sina platser med stolthet.

Avgående

Så nu återstår bara för den nya styrelsen att fortsätta det positiva arbetet framåt. I år är det kyrkoval och nästa år är det vanligt valår, så det finns mycket att ta tag i och mycket som måste göras. Men med styrelsen nedan kan detta bara gå bra. 

Styrelsen

Och därmed avslutades kretsens årsmöte.

2 kommentarer:

Stefan T sa...

Vilka partier ingår i femklövern?

Onkel Olof sa...

Det är C, M, L, KD och MP