söndag 9 oktober 2016

Plan mot kränkande särbehandling...

SO-lärare?

När jag läser på nätet hur många vuxna beter sig mot varandra, och det kränkande språk de använder, blir det lätt att man funderar på det arbete vi gör i skolan.

Varje skola måste ha en "Plan för kränkande särbehandling", alltså det som tidigare hette Mobbningsplan, eller plan för att motverka mobbning etc. Alla vet vad det är, men det är konstigt nog bara skolan som har krav på en sådan plan. 

För fortfarande är barnen och eleverna det mest värdefulla vi har, och vi måste lära dem att stå upp för alla människors rätt att vara det de är. Men i det stora arbetet som alla skolor gör känns det som att korkade vuxna på nätet och i annan media motarbetar läroplanens och skollagens mål.

För tänk så här: Skulle du vilja att det språk och den värdegrund som sprids på nätet just nu skulle vara det rådande i dina barns skola?

Tydligen verkar många tycka det...
LäsvärtInga kommentarer: