onsdag 24 augusti 2016

Silly season

Lite som i svenska skolan

Just nu upplever vi en folkvandring inom skolan som vi aldrig sett förr. Med hög lärarbrist kan man få upp lönen rejält genom att byta kommun, och man kan få upp den med tusenlappar. I bakvattnet kommer sedan nästa förflyttning när skolan som förlorar en lärare måste hitta en ny. Rörigt värre och väldigt dyrt för kommunerna, men de stora förlorarna är eleverna. De slutar skapa relationer när de vet att relationer bryts hela tiden, och de blir lätt trötta på vuxenvärlden.

Men detta är väntat. Politiskt har man misslyckats med att få fler att söka lärarlinjen och det har varit fruktansvärt svårt för alla parter att få upp lönerna i tid. Kommunerna har också lyckas göra förstelärartjänsterna till projektanställningar som drar lärarna från eleverna istället för att få dem att stanna i klassrummet som det var tänkt. 

Så det vi ser nu är egentligen bara en damm som bågnat i många år som slutligen brister. 

För att få ett visst lugn i skolan kanske man måste ha speciella tider på året när lärare kan byta skola, precis som man har inom vissa idrotter. Då får rektorer och kommuner ett visst andrum. Risken är ju annars att de bara sysslar med att söka tjänster, och lärarna får lägga betydande tid på att hela tiden introducera nya medarbetare.

Ja, kanske behöver skolan en "silly season", om vi ska förhindra att skolan blir en folkvandringstid som pågår konstant i flera år.
Inga kommentarer: