tisdag 21 juni 2016

Oheligt


Så röstade rikstagen till slut igenom de hårdare asyllagarna. Regeringen, som enligt partiprogram är ett freds- och ett solidaritetsparti, hade inga problem att gå emot sina egna värderingar och slå sig ihop med sina historiska antagonister för att få igenom detta. Man verkar dessutom stolta över sin egen handlingskraft och förmåga. Inte ett ord om att det är bedrövligt men nödvändigt.

Suck!

För inte bara splittrar man familjer och sänker sig ideologiskt sett, man flyttar samtidigt fram gränserna för vad som är PK när det gäller främlingsfientlighet. Det SD var ensam om för 3 år sedan är nu många med på. Det betyder att samtalen kring kaffebordet kan bli ännu mer "rasistiska" utan att bli motsagda.

Så idag röstade vi inte bara för hårdare asyllagar, vi röstade också ner vår värdegrund...
Inga kommentarer: