onsdag 27 januari 2016

Barack-problematiken

Inget nytt problem

I dagsläget hör vi om ständiga problem på hemmen för ensamkommande barn. Just att vi kallar dem för barn gör det lite problematiskt att skapa en förståelse. Rent juridiskt är de barn, men i verkligheten är de ungdomar i åldern 14-18 år, och nästan uteslutande män. Dessa unga män, med inneboende stress, oro och till viss del krigstraumatisering, buntar vi ihop i stora mängder i olika boende. Ofta med väldigt lite att göra och med brist på vuxna förebilder.

Egentligen borde jag inte behöva skriva mer för att alla ska förstå problematiken. Alla som arbetar med ungdomar i den här åldern vet att om de får vara rastlösa tillräckligt länge så händer det något, oavsett kultur och tidigare uppfostran. Konstigare än så är det inte. Det är en formidabel grogrund för mobbning, pennalism eller bara allmänt dålig jargong. Själv kallar jag detta "barack-problematiken".

Om vi gjort samma sak med svenska killar och tjejer hade vi sett samma problematik. Vi har sett liknande kulturer inom idrotten, på internatskolor och inom militären. Skillnaden här är dock att man ofta har en vuxenstruktur omkring som ser till att hålla ungdomarna sysselsatta och ger dem en struktur.

De dåd som har skett och pågår är inte acceptabla och vi måste se till att de som utför dem får lämplig tillrättavisning, men vi måste också se till så att vi har ett system som ser till att detta inte kommer att ske. Kanske är det så att HVB-hem inte är det bästa sättet att ta hand om de här ungdomarna, utan man kanske måste se om familjehemsplacering är ett bättre alternativ.

Oavsett hur vi ser på det är det ingen lösning att bara skylla på kultur. Vi måste se problemet för vad det är och försöka lösa det på ett konstruktivt sätt. Fortsätter vi att ha stora grupper med ungdomar på liten ytan utan vuxenstöd så blir vi inte av med problemen.

Centerpartiet har föreslagit att man ska försöka se andra möjligheter än HVB-hem och placera de som är över 15 år i särskilda boenden. Man vill också stärka möjligheten för nyanlända ungdomar att stärka sina nätverk i samhället genom satsning på bl a föreningslivet. Detta kanske inte bara minskar kostnaderna, det kanske också löser det där jobbiga barackproblemet.

Inga kommentarer: