torsdag 29 oktober 2015

Kreativitetens moderMan brukar säga att begränsningar och katastrofer är möjligheternas moder. Alltså att problemet i sig väcker något inom oss som söker efter lösningar mer rationellt och kreativt än vi vanligen gör. Vi har också en tendens att se bortom våra vanliga regler och normer.

Många anser ju att Sverige just nu befinner sig i en kris. Ja, så klart tänker jag på den stora flyktingströmmen. Centerpartiet är ju ett parti som valt att stå upp för en generös asylpolitik och som tror på de människor som kommer hit. Antagligen med rätta. Inte för att det just i katastrofens öga gagnar samhället då vi tar på oss enorma kostnader på kort tid och får många människor och institut att gå på knäna.

MEN. Just nu träffar jag många personer som tänker lite som jag: om 10-20 år kommer detta att gynna Sverige väl och just nu, när politiken vacklar i sin värdegrund, finns det möjligheter att skapa saker som normala regelverk och trög administration ofta hindrar. Nu skulle man kunna bygga, fixa och skapa på ett sätt vi normalt inte kan.

I flyktingkrisen finns många möjligheter om vi bara vågar att ta dem, och det finns människor där ute som är beredda att hoppa på vagnen om man bara ger dem klartecken. I dessa frågor har Centerpartiet sin solklara roll att gå i fronten och bli det partiet som gnäller minst och skapar mest.

Och tänk, då har jag inte tagit med all den kreativitet, vilja till utbildning och företagsamhet som alla nya medborgare kommer med.

Dags att se möjligheterna bortom problemen...

Inga kommentarer: