tisdag 27 oktober 2015

Divide et impera

En aktuell gammal klassiker


Det finns ett gammalt latinskt uttryck som lyder "Divide e impera", vilket betyder ungefär "söndra och härska". Ursprunget till uttrycket är lite oklart, men syftet är säkert. Genom att splittra är det lättare att besegra någon. De som håller ihop är starka, och det vill man undvika. Romarna använde det för att splittra olika stammar för att sedan kunna besegra dem var och en för sig.

Uttrycket minst lika aktuellt idag. Med internets genomslagskraft öppnas nya möjligheter att så split och implementera mer eller mindre osann information som gynnar ens syften. Vi har ju sett de där falska meddelandena från polisen på Facebook bland annat. Är man inte noga med källkritiken, vilket väldigt många slarvar med, är det lätt att falla i fällan.

Det finns krafter både inom landet och i stora världen som tjänar på att vi inte ska vara enade, och som stöder ickeparlamentariska insatser. Att många nationalistiska partier i EU stöds av ryska pengar är ingen nyhet. Att även svenska nationalistiska grupper får stöd från Ryssland är heller inget nytt. Senaste artikeln i frågan kan du läsa här.  Syftet känns klart. Man vill ha ett splittrat land och ett splittrat EU.

Krig idag handlar väldigt lite om vapen om väldigt mycket om information. Den som äger nätet äger åsikterna. Fienden finns inte bortom gränserna utan i datorn närmast dig. Krafterna som vill bomba sönder debatten skyddade av digital anonymitet är mer en regel än ett undantag. I många avseenden får man en krypande känsla av att de organiserat sig.

Just därför måste vi, som tror på samarbete och demokrati bli ännu bättre på att hålla debatten öppen och i ljuset. Vi måste lära människor att vara noga med de källor som man hänvisar till, men framförallt; vi får inte splittra oss. Just nu är det viktigare än någonsin att visa att politiken kan enas i viktiga frågor. Annars kommer vi att märka att vi är väldigt lätta att härska över. Redan de gamla romarna visste det.Inga kommentarer: