tisdag 22 september 2015

Är det dags att bryta den Bernadottska fredan?

200 år av fred

Många tycker att vi ska gå med i NATO för att vår alliansfrihet är ett hyckleri; alltså att vi samarbetar men utan att vi får fördelarna med att vara med. Jag håller med. Alltså jag håller med om att man inte ska hyckla och jag tycker Centerpartiet som ska arbeta för öppenhet och ärlighet.

Men om vi ska lägga hyckleriet i papperskorgen  kan vi lika gärna lägga allt hyckleri i papperskorgen och se frågan om NATO-medlemsskap som den verkligen är.

OM vi går med i NATO blir vi ett öppet kringförande land och ska vara beredda på att skicka män och kvinnor för att strida i andra länder. Då skickar vi inte bara soldater för fredsbevarande- eller stödjande uppgifter, utan vi är där för att kriga på riktigt.

OM vi går med i NATO bryter vi den "Bernadottska freden" som varat i 200 år (ja, vi glömmer lätt att många i detta kungahus har arbetat för fredliga lösningar före krigiska på den tiden de fortfarande hade någon makt). Freden har "tjänat oss väl" brukar det heta.

Nu är det nya tider. Människor rör sig över världen på ett sätt som vi inte sett sedan andra världskriget och som i vissa avseende påminner om folkvandringstiden under bronsåldern. Världen ligger i krig, även om det märks väldigt lite här i den kalla Norden.

MEN. Vad jag vill ha sagt är att OM vi ska gå med i NATO måste vi verkligen se saken som den är. Kan de som förespråkar ett medlemskap stå upp och stå för att vi ska bryta den Bernadottska freden och bli ett öppet krigförande land igen. Ja, då kan vi verkligen se frågan utan hyckleri och först då kan vi ta ett äkta beslut.

Ja, kanske till och med jag kan hålla med om så blir fallet...

Inga kommentarer: