lördag 13 juni 2015

Vatten

Framtiden

Jag tycker, som jag tidigare skrivit, att den politik man driver måste ha långsiktiga visioner och ett tänk på vad vi lämnar över till nästa generation.

Just därför måste vi fokusera på frågor som vi kan ana eller till och med veta blir framtida problem. I min värld är tillgången på vatten en sådan fråga. I Sverige har vi varit bortskämda med vatten av hög kvalité, och detta har gjort att vi börjat ta det för givet. Tittar man dock globalt är rent dricksvatten allt mer en bristvara. Klimatförändringarna har gjort sitt, och även vi i Sverige måste se vattnet som en av våra viktigaste tillgångar.

Jag har en tro på att just detta vardagsfenomen kan bli en av våra största exportvaror, men jag tror också att vissa delar av Sverige i framtiden kommer att få svårt att försörja en växande befolkning med frisk och hälsosamt vatten.

Just därför tycker jag att Centerpartiet måste börja arbeta för starkare vattenskydd i vårt land. Vi kan inte "slarva" med utsläpp eller låta trafik och försvaret leka i närheten av våra vattentäkter. Vi måste också satsa pengar på forskning som tar fram ett lantbruk som effektiviserar användandet av gödnings- och bekämpningsmedel. Vi lär oss hela tiden mer, och redan idag har jordbruket minskat sina utsläpp betydligt, men man måste stötta utvecklingen.

Om vi tar den här frågan på allvar kan vi kanske ge ett samhälle till våra barn, som kan ta vattnet lika för givet som vi har kunnat göra...Inga kommentarer: