onsdag 24 juni 2015

Framtidens mat


Framtiden

Vi har ett väldigt fokus på jobben i politiken just nu, vilket gör att andra frågor lätt kommer i skymundan. Maten till exempel. Ja, då menar jag inte antibiotika, djurhållning eller bekämpningsmedel  utan jag tänker mer på den framtida matförsörjningen.

Den ökande befolkningen i världen tillsammans med klimatförändringarna gör att vi redan nu kan säga att matpriserna kommer att öka inom en snar framtid. Att utvecklingsländerna ska fortsätta sälja sin mat billigt till oss är nog mer en dröm än en realitet.

Enligt vissa utredningar jag läst tidigare skulle Sverige kunna vara självförsörjande på mat, även om det kräver lite omstrukturering och att vi blir bättre tar vara på det vi har. Idag kanske det inte är lönsamt, men i framtiden kommer bra åkermark att vara en global bristvara. Vi måste därför  vara bättre på att vårda det vi har.

Så kanske måst vi från statligt håll gå in och underlätta för lantbruket mer, ja kanske till viss del också subventionera viss produktion. Inte av ideologiska eller politiska orsaker, utan helt enkelt för att vi redan nu kan säga att det är en resurs vi behöver för framtiden.

Just nu växer städerna och tyvärr tar man många gånger god jordbruksmark till detta. Som vanligt tar vi mycket för givet, och många tycks tro att maten alltid kommer att finnas där. Jag tycker att man borde se jordbruket i ett längre perspektiv och försöka se var vi står om 20-30 år. Kanske är det dags för nya jordbruksreformer för att garantera maten för kommande generationer. Gör vi det nu blir det säkert både billigare och bättre på lång sikt.

Många säger skämtsamt att Centerpartiet fortfarande är för bönder och jordbruk. Ja, det tackar vi särskilt för, och kanske våra  barn kommer att tacka oss ännu mer...


Inga kommentarer: