onsdag 3 juni 2015

Efter halvåret

Hur har det gått?

Ja ha, då har man varit aktiv i drygt ett halvår, så det är kanske dags att summera sitt politiska engagemang så här långt. Följande har jag hunnit med som politiker. Jag har:

  • Blivit medlem
  • Deltagit på ett antal möte i kretsen och närvarat på regionsstämman
  • Skrivit tre lokala motioner och två motioner till partistämman i höst, alltså totalt fem stycken
  • Skrivit 80 inlägg på min blogg, och har haft ca 1 200 läsningar på dessa
  • Blivit invald i kretsens styrelse och är nominerad att sitta med i kommunens integrationsutskott
  • Deltagit i en kampanj, Pendlarkampanjen
  • Varit aktiv på olika sociala medier och skrivit ett och annat mail till politiker på olika positioner 
Vad har detta resulterat i?
Ja, det är ju lite svårt att säga. Centerpartiet har i alla fall inte gått tillbaka i mätningarna. Det måste räknas som något.

Jag får väl säga som Löfven: Vi får väl se vid nästa val...


Inga kommentarer: