tisdag 5 maj 2015

Vårbudget

Emil för företagande

Igår presenterade Centerpartiet sitt förslag på en budget för landet. Det var många bra förslag för företagande, jobb och miljö. Hela dokumentet och presskonferensen i TV utstrålade positivism och övertygelse.

Man inser att jobb skapas i de små- och medelstora företagen, så ska arbetslösheten ned måste dessa företag få goda möjligheter att gå upp. Man vill också göra om Arbetsförmedlingens uppdrag och satsa på "jobbfixarpeng". Som försöksområde väljer man Malmö.

Man glömmer givetvis inte bort landsbygden och miljön heller. "Digital allemansrätt" är ett bra slagord som jag hoppas höra ofta i den närmaste framtiden, och fortsatt tro på en grön skatteväxling är ett bra sätt att på lång sikt bli av med skadlig verksamhet.

Alltså en mycket gedigen och positiv budget som kommer att bli lätt att försvara och utveckla. Men det finns en sak jag saknar i den ekonomiska debatten och det är det långsiktiga tänkandet kring hur en sund ekonomi ska fungera på lång sikt och ett tänk kring lånandet i landet.

Sveriges hushåll har en astronomisk låneskuld. Vi lånar inte bara till investeringar som utbildning, boende eller företagande, utan mycket lånande går till konsumtion och löpande kostnader. Det betyder att det inte finns substans i alla lånade kronor vilket oftast leder till kommande finanskriser.

Jag hade hoppats att man därför lyft frågan om slopande av räntebidragen och sänkt skatt på sparande. Det skulle ge bra signaler till samhället hur man faktiskt bygger en hållbar och långsiktig ekonomi, men det kanske kommer till höstbudgeten.

Med detta sagt kan man återigen konstatera att Centerpartiet är ett parti med goda lösningar och ett gott självförtroende. Ett mycket valbart alternativ med andra ord...Presskonferens

Motionen i sammanfattningInga kommentarer: