söndag 17 maj 2015

Ränteavdrag, nej avdragsrätt för amortering

Skyhög som låneskulderna

Sveriges hushålls låneskulder bara ökar och ökar, vilket mycket väl skulle kunna leda till en ny finanskris och ett prisras på bostadsmarknaden. Om räntan gick upp för mycket skulle många hushåll få det svårt att klara vardagen. I SVT går ett bra program just nu, "Låna för livet", som belyser detta med saklig tydlighet. Här stresstestas olika hushålls ekonomier om de klarar en räntehöjning och/eller  minskning av jobbskatteavdrag. Det visar tydligt hur lån snabbt kan ändra förutsättningarna.
Just nu är räntorna och inflationen historiskt låga, vilket ytterligare får svenskarna att låna ännu mera och därmed spä på risken för en finanskris. Därmed höjs också förslag om att införa amorteringskrav på lån och på att börja sänka ränteavdraget. Personligen tycker jag, vilket jag bloggat tidigare om, att ett ränteavdrag och en negativ ränta inte hänger ihop, och skulle därför gärna se att man började trappa ner det. Rent ideologiskt kan man ju inte tycka att en bidrag från staten på det här sättet kan ligga i linje med en liberal syn. Vi ska inte göra medborgare beroende av staten på det sättet.

Men nu har jag förstått att saker och ting inte är så enkla som de låter, och därför har jag ett annat förslag på lösning; nämligen avdragsrätt på amortering. Alltså, istället för att få en avdragsrätt för dina räntor så får du göra avdrag i deklarationen för det belopp som du amorterat ner dina lån med. Exempelvis om du amorterat av dina lån med 50 000 kr så kan du göra ett avdrag på kanske 10-20% av det beloppet.

Fördelen med mitt förslag är att man då ger ett bidrag till den skuldsatta liknande ränteavdraget, MEN det ger på sikt lägre lån, och då minskar också detta bidrag med tiden. Hushållen får då en liten belöning för att de sköter sin ekonomi på lång sikt, istället för att de idag får en belöning för att de ökar sin låneskuld. Rätt logiskt egentligen.

Om man började med detta på alla nytagna lån, så skulle vi på sikt både bli av med de för höga skulderna och räntebidragen. Fast antagligen är väl detta för enkelt för att kunna genomföras.

Synd att motionstiden till stämman i höst har gått ut...Inga kommentarer: