söndag 3 maj 2015

Om skolan

Betyg. Ingen viktig fråga

Förr eller senare måste man närma sig frågan om skolan och resultaten. Eftersom jag jobbat i densamma de senaste 21 åren har jag så klart en egen bild av hur skolan ska bli bättre. Man kan göra en lång historik av hur skolan sett ut under den här tiden, men jag tror det viktigaste är att se framåt, och kanske framförallt förenkla. Så kan du själv pricka av om just Din skola uppfyller dessa kriterier:

En bra skola kräver:

  1. Riktigt bra och välutbildade lärare och bra och välutbildade rektorer.
  2. En huvudman som vill ha det bästa och mest välutbildade lärarna och rektorerna, och visar att man tror på dem.
  3. God tillgång till IKT (datorer och sånt) och ett nätverk som fungerar utan avbrott.
Ja, detta var allt.

Om det nu är så enkelt, vad är då problemet? Problemet är att tillgången på riktigt bra och utbildade rektorer och lärare är låg. Ingen politiker har hittills lyckats få fler att söka lärarlinjen, och ställer man detta mot att vissa lärarutbildningar i början på 2000-talet hade läsinlärning som tillval för blivande lågstadielärare, så förstår man lätt problemet.

Så när Fridolin tänkte sig att förändra skolan på 100 dagar, så vet de flesta som arbetar i skolan att på den tiden är det inte ens säkert att han får tag på en lärare i kemi. Välutbildad eller inte. Innan han löst detta problem kommer inte de sökta resultaten att infinna sig och segregationen mellan skolorna att vara intakt.

Detta är inte en fråga om friskolor eller inte, betyg eller inte eller mattebok eller inte. Det är en fråga om bra personal eller inte.

Därför hoppas jag att Centerpartiet i sitt kommande budgetförslag börjar fundera på hur man ska få fler bra lärare för att närodla de frön som våra elever är...
Inga kommentarer: