tisdag 26 maj 2015

In- OCH utvandring

Arbetsmarknaden; inte bara Sverige

Det talas mycket om invandringen och om den ska begränsas eller inte. När jag läste statistiken över de som invandrat till Sverige 2013, visade sig att den största gruppen som invandrat var hemvändande svenskar. Det fick mig att fundera lite.

Faktum är ju att vi vill att svenskar ska kunna bosätta sig och arbeta över hela världen, men vi är inte lika glada för andra som kommer hit och vill arbeta. En liten paradox kan man tycka. En dag kanske "nödåren" kommer tillbaka och då kommer nog strömmarna av människor att gå åt något annat håll, och vi vill att någon annan ska ge oss arbete.

Säker kan man ju inte vara, men jag tycker någonstans att det är viktigt att Centerpartiet tror på öppna gränser. Vi är ju trots allt från samma land som Karl-Oskar och Kristina, våra kära utvandrare...Inga kommentarer: