onsdag 18 mars 2015

Ett alternativ

Inte ett parti

Jag tror att det är bra för de borgerliga partierna att få vara i opposition ett tag. Fortfarande ser många journalister Alliansen som ett parti, och försöker hela tiden finna sprickor i detta. Under den här mandatperioden kanske man kan visa att Alliansen är ett regeringsalternativ bestående av fyra partier med olika politiks agenda. Olika men som visat att samarbete faktiskt kan fungera. Något man inte kan ta för givet, vilket märks tydligt med den sittande regeringen. Bildts uttalande om "den rödgröna röran" blev mer sann än han kanske själv fattade.

Just nu arbetar alla allianspartierna på sin egna politiska profil och försöker hitta sin identitet i de olika frågorna. Att Folkpartiet vill satsa 18 miljarder till försvaret och Moderaterna 10, är inget problem, ingen splittring och verkligen ingen konflikt, utan ett sundhetstecken. Man har redan visat att man kan komma överens när det väl gäller, och i en demokrati är det bra att man har olika åsikter fram tills dess ett beslut tas.

Att det finns flera alternativ att välja på ger ju också väljarna en möjlighet att rösta på en särskild inriktning. Tror man som Centern på öppenhet och miljö och röstar på detta, så kommer dessa frågor att bli viktigare om Alliansen får majoritet 2018. Om alla allianspartier tyckte samma sak, finns inte den möjligheten och då kunde partierna lika gärna slå sig ihop och bli ett.

Så  nu hoppas jag att de närmaste tre åren blir en tid av sund politisk debatt och att allianspartierna tar chansen att visa vad de står för. Blir det så kommer det också att finnas ett starkt regeringsalternativ 2018. DET borde i alla fall väljarna vara väldigt medvetna om just nu när man sett alternativet...

Inga kommentarer: