lördag 21 februari 2015

Kohort

Hemvärnet

Just nu diskuteras två frågor ganska intensivt: mjölkböndernas situation och Sveriges eventuella NATO-ansökan. I min värld hänger de ihop, och då menar jag inte att Ryssland inte köper svensk mjölk, utan att jordbruket som sådant faktiskt är en del av vårt försvar.

När andra världskriget bröt ut upptäckte England att deras jordbruksproduktion inte räckte till för att föda folket. Man hade litat för mycket på billig import från andra länder. Stora insatser var tvungna att göras på landsbygden för att man skulle kunna vinna kriget. Och så har det historiskt varit. De flesta krig vinns inte bara med militärmakt, utan lika mycket av hur man kan mätta sitt folk.

Napoleon misslyckades mot Ryssland för att han hade för lite matsäck och för lite varma kläder, Hitler misslyckades mot Sovjetunionen på grund av för lite massäck och varma kläder och Löfven kommer att misslyckas med försvaret om vi inte har tillräckligt med massäck och varma kläder.

Sverige har ganska goda förutsättningar att kunna vara självförsörjande. Läste en rapport för många år sedan som konstaterade att mat kan vi fixa, om vi bara utnyttjar t ex trädgårdar för fruktodling, men att vi skulle få brist på drivmedel och fibrer (att göra kläder och annat av). Men vi har, precis som England -39, tagit mat från omvärlden för given.

Så kanske är landsbygdsfrågorna viktigare än någonsin i tider som dessa, som är så fulla av oroligheter och kränkta gränser. Men med den regering vi har nu lär alla till slut sitta i städerna, och landet är sårbarare än någonsin. Så de där extra kronorna för mjölken är en billig kostnad för en långsiktig trygghet. Tänk på det.

Regeringsstyrkan

Inga kommentarer: