måndag 13 oktober 2014

Den där energifrågan

Allt eller inget

Miljöfrågor intresserar mig. Miljö handlar till stor del om energi och konsumtion. Konstaterade med en kollega idag att konsumtion nästan kan liknas vid alkoholism, alltså att det är som en sjukdom vi inte riktigt har kontroll på. Det spelas konstant på våra svaga strängar och motståndskraften är låg. Tyvärr kräver tillväxten den här sjukdomen, men detta kommer jag att återkomma till och hur jag tycker man ska förhålla sig till det.

Energi är lite lättare att ha åsikter om. Och det har vi i Sverige. Tyvärr tycker jag debatten handlar mycket om för- eller emot och antingen eller. Vi tror hela tiden att en energikälla ska ersättas av en annan, och lika storskaligt. Jag tänker tvärt om. Vi borde satsa på flera olika energikällor och gärna lokalt och småskaligt. Många bäckar små, ni vet.

Men hur får man till det då? Om man tänker energi lite som hur man tänker utsmyckning av offentliga byggnader. Alltså man reglerar nybyggen så att några procent av projekteringskostnaderna ska gå till energiproduktion eller energisparande. Sedan tittar man på vad man kan göra på just den speciella platsen man ska bygga. Kan man installera jordvärme, sätta upp solceller eller bygga ett litet kraftverk i ån bredvid? Tanken är inte att man ska täcka det totala energibehovet, även om det vore önskvärt, utan en rejäl del av det.

På detta sättet skulle vi glatt kunna ersätta en eller annan reaktor inom överskådlig tid. Småskaligt och nära och en uppmaning till kreativt tänkande. Kan ju aldrig vara fel.

Så här tänkte jag energifrågan idag...

Inga kommentarer: